ලොව දිගම මගී ගුවන් යානය|boeing 777x Sinhala

0

Boeing 737 max යානා නිසාවෙන් අර්බුදයකට ලක්ව සිටින Boeing සමාගම ලොව දිගම මගී ගුවන් යානය හදුන්වා දී තිබෙනවා. එම යානය Boeing 777X ලෙස නම් කර තිබෙනවා. මෙම යානයේ දිග මීටර් 76 වෙනවා එහි පියාපත් අතර පළල මීටර් 72 වෙනවා. මෙහි මගින් 450 දෙනෙකුට ගමන් කර හැකිය. ඒ වගේම නොනවත්වා 14000KM දුරකද ගමන් කර හැකිය. මෙම යානය වෙළදපොල වෙත හදුන්වා දීමට බලා පොරොත්තු වන්නේ ලබන වසරේදීය. දැනටමත් මෙම යානය වෙනුවෙන් ඇනවුම් 300 ක් පමණ ලැබී ඇත. එය්න් වැඩි ඇනවුම් ලැබී ඇත්තේ emirates ගුවන් සේවයෙන් ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here