පට්ට Crypto හොරකම

0

Crypto යනු Digital මුදල් වර්ගයක් කිව්වොත් නිවරදිය් මේවට ලෝකයේ වැඩි ඉල්ලුමකුත් පවතිනවා මෙම Crypto හුවමාරු කරන ස්ථානයක් තමයි Cryptocurrency exchange එකක් කියන්නේ දකුණු කොරියාවේ ජනප්‍රිය Cryptocurrency exchange එකක් වන Bithumb Cryptocurrency exchange එක මීට පෙර කිහිප වතාවක්ම Hack වෙලා තියන බව දැනගන්න තියනවා. Hacker වරුන් මෙයන් EOS නමින් හදුන්වන crypto මිලියන 3 ක් හා XRP නමින් හදුන්වන crypto මිලියන 20 ක් Cryptocurrency සොරා ගෙන තිබෙනවා.

මේවයේ මුළු වටිනාකම දල වශයෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 19 වේ. ශ්‍රී ලංකා මුදලින් නම් රුපියල් 3 318 730 000.00

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here