පරිගණක ක්‍රීඩා අනාගතය | Google stadia Sinhala

0

ඉතින් Gaming කියන්නේ අපි හැමෝම ආසා කරන නමුත් අපි හැමෝටම එක ලෙස ක්‍රීඩා කිරීමට නොහැකි දෙයකි. ඒ අලුතින් පැමිණෙන පරිගණක ක්‍රීඩාවන් ක්‍රීඩා කිරීමට වැඩි performance සහිත පරිගණකයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මෙයට විසදුමක් ලබාදීමට Google ආයතනයේ Google Stadia හට හැකි වෙලා තියනවා.

ඉතින් මොකක්ද මේ Google Stadia කියන්නේ, මේක Cross-platform game streaming සේවාවක් ඒ කියන්නේ ඇත්තටම Game එක Run වෙන්නේ අපේ පරිගණකයේ නෙවේ එක ගූග්ලේ ආයතනයේ ඇති Computer එකක තමයි Run වෙන්නේ එය අපේ පරිගණකයට Web Browser එක හරහා Stream වෙනවා. මේ වැඩේට අපිට හොද ඉන්ටෙර්නෙට් Connection එකක් හා Web Browser එකක් පමනයි ඕනේ වෙන්නේ. ඉදිරියට අපට ලොව ඇති ඕනෑම Game එකක් Play කිරීමට ගූග්ලේ Stadia බාවිතා කල හැකිය. මෙය Gaming ඉතිහාසයේ නව පිටුවක් පෙරලනු ලබයි.

අනෙක් අයටත් බලන්න SHARE කරන්න


Google stadia Sinhala

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here