පරණ iPhone ගන්නේ ඇයි?

0
apple company powerlk

Apple කියන්නෙ ලෝකයේ අංක එකේ තාක්ෂණික උපකරණ නිපදවන brand එකක්. එම නිසා මුලින්ම Apple Company එක ගැන කතා කරොත් Apple company එකේ වත්කම ඇමරිකානු $1 Trillion වඩා වැඩි වෙනවා. ලොව සමාගම් ලැයිස්තු ගත කිරීම් වලට අනුව Apple සමාගම අංක එකේ සිටිනවා.

සාමාන්‍යයෙන් අනෙකුත් දුරකථන භාවිතා කරන පුද්ගලයින්ට වඩා Apple දුරකථනයක් භාවිතා කරන පුද්ගලයෙකු එහි ඇති Software එක පිලිබදව, එනම් එහි OS එක වන ios පිළිබඳව ඉතාමත් පැහැදීමකින් සිටිනවා.

අපි දන්නවා අපි හැමෝම අතරින් ජනප්‍රිය වුණු apple 5s දුරකථනය. මෙය 2013 වර්ශයේ නිකුත් කරන ලද දුරකථනයක් වුවද 2018 වර්ෂයේද ලබාදුන් ios Update ලැබීම විශේෂ කාරණයක් විය.

මෙවන් කාරණයන් Apple secondhand දුරකථන ප්‍රචලිතවීමට හේතුවක් විය. Apple දුරකථන වල hardware ගැන කතා කරද්දී, අපි හැමෝම දන්න කාරණයක් තමයි IOS නිර්මාණය කරන්නේ Apple සමාගම විසින්ම බව එම නිසා දුරකතන වසර කීපයක් පරණ වුවදමේවා යාවත්කාලීන කිරීමට Apple ආයතනය විසින් වසර කීපයක් යනකන් ඇපල් දුරකථන වලට Updates ලබා දෙනවා. එසේ Updates ලබාදීමේදී හාඩ්වෙයාර් හා සොෆ්ට්වෙයාර් හොඳින් ගැලපීමක් සිදුවෙනවා. එම නිසා Apple දුරකතන ඉතාමත් කාර්යක්ෂම ලෙස hardware වසර කිහිපයක් භාවිතා කිරීමට හැකි වෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here