සුදු පාට Facebook App එක

0

Facebook ලොව පුරා බිලියන 2.32 පමණ බාවිතා කරන Social Media එකක් ඉතින් Facebook ල Mobile Phones වලට හදල තියන Facebook App එක අපි කව්රුත් දන්නා විදිහට නිල් පාට ස්වරුපයකින් තමය් තියෙන්නේ. ඉතින් පරිශීලකයන් මෙම නිල් පාටට වැඩි කැමැත්තක් නොදක්වන අතර Facebook App එක සදහා නවතම සුදු පැහැයට හුරු පෙනුමක් ලබාදීමට Facebook සමාගම තීරණය කරලා තියනවා.


කොහොම නමුත් තවම මෙම ක්‍රමය සක්‍රිය කර ගැනීමට Facebook සමාගම setting Update මෙම App එකට ලබා දී නොමැත.ලගදීම එය ලබා දීමට නියමිතය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here